Aktiviteter

Isskulptering

En avspänd och trevlig aktivitet, där kreativiteten flödar i eldens värmande sken. Under professionell vägledning guidas deltagarna in i isskulpterandets magiska värld. Deltagarna formar isen efter ett bestämt tema. Med hjälp av olika typer av stämjärn formas isen till den vision som gruppen har valt.
En annorlunda aktivitet som går att göra året runt!

Tid: ca 1,5 timme
Antal: från 10 – 400 personer