Aktiviteter

Teamkamp

En lagtävling där ni behöver bra samarbete, kommunikation, kreativitet och strategier.
Två eller flera lag tävlar mot varandra på varje station. Nivån kan varieras från att ni bara har en rolig stund och arbetar tillsammans till ett mer djupodlat innehåll med utvärdering och föreläsning efter aktiviteten.

Tid: ca 1-2 timmar
Antal: från 16 personer