Aktiviteter

Uppdraget

En rolig aktivitet där ett 30-tal luriga och kluriga utmaningar skall lösas inom en viss tid med hjälp av tilldelad utrustning. Målet är sedan att försöka att lösa så många av uppdragen som möjligt och intjäna maximalt antal poäng. När tiden är ute summeras aktiviteten under glada former och vinnarna utses.

Tid: 1,5 – 3 timmar
Antal: 10 – 400 personer
Utomhusaktivitet = kläder efter väder