Aktiviteter

Lerduveskytte

En aktivitet som andas herresäten och exklusivitet.
Här behövs inga förkunskaper. Man kan när som helst under konferensen eller vid en fristående aktivitet, bryta upp för ett duvslag ute på skjutbanan.
Först samlas gruppen för genomgång av vapenhantering och säkerhet. Aktiviteten avslutas med en spännande skyttetävling.

Tid: ca 1,5 timme
Antal: 10 – 40 personer